Festungsabschnitt Haguenau

SF de Haguenau

GO Hochwald GO Hochwald GO Hochwald GO Hochwald Kasematten Breitenacker Nord und Süd Unterstand Buchholzberg Kasematte Hunspach-Moulin Ost Kasematte Hunspach-Moulin West Beobachtungsbunker Hunspach Kasematte Bremmelbach Nord

Artilleriewerke / Gros ouvrages (G.O.):

Infanteriekasematten:

 • Kasematte Schmeltzbach West
 • Kasematte Schmeltzbach Ost
 • Kasematte Drachenbronn Nord
 • Kasematte Drachenbronn Süd
 • Kasematte Bremmelbach Nord
 • Kasematte Bremmelbach Süd
 • Kasematte Breitenacker Nord
 • Kasematte Breitenacker Süd
 • Kasematte Ingolsheim Nord
 • Kasematte Ingolsheim Süd
 • Kasematte Hunspach-Village
 • Kasematte Hunspach-Station
 • Kasematte Hunspach-Moulin Nord/West
 • Kasematte Hunspach-Moulin Süd/Ost
 • Kasematte Bois de Hoffen
 • Kasematte Hoffen West
 • Kasematte Hoffen Ost
 • Kasematte Aschbach West
 • Kasematte Aschbach Ost
 • Kasematte Oberroedern West
 • Kasematte Oberroedern Ost
 • Kasematte Seltz
 • Kasematte Hatten Nord
 • Kasematte Hatten Süd
 • Kasematte Esch
 • Kasematten Rittershoffen (l bis 6)
 • Kasematte Koenigsbruck Nord
 • Kasematte Koenigsbruck Süd
 • Kasematte Kauffenheim
 • Kasematte Heidenbuckel
 • Kasematte Rountzenheim Nord
 • Kasematte Rountzenheim Süd
 • Kasematte Auenheim Nord
 • Kasematte Auenheim Süd
 • Kasematte Fort-Louis-Village
 • Kasematte Fort-Louis Nord
 • Kasematte Fort-Louis Süd

Beobachtungsbunker:

Unterstände:

 • Unterstand Walkmuhl
 • Unterstand Birlenbach
 • Unterstand Grassersloch
 • Unterstand Schoenenbourg
 • Unterstand Buchholzberg
 • Unterstand Hoffen
 • Unterstand Hatten
 • Unterstand Sauer
 • Unterstand Koenigsbruck
 • Unterstand Donau
 • Unterstand Heidenbuckel
 • Unterstand Soufflenheim
 • Unterstand tatmatten
 • Unterstand Beinheim Nord
 • Unterstand Bienheim Süd

Friedenskasernen:

 • Kaserne Drachenbronn
 • Kaserne Schoenenbourg
 • Kaserne Oberroedern
 • Kaserne Soufflenheim